A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yerleştiriniz.

 1. Yağlar bazik ortamda hidroliz edildiğinde gliserin ve yağ asitlerinin ………………. /……………… tuzlarına ayrışırlar.
 2. Oluşan yağ asidi tuzlarına ……………….. denir.
 3. Sabun çözeltileri ………………… özellik gösterir.
 4. Arap sabunun yapısında ………………………… metali vardır.
 5. Sabunlarda suda çözünmeyen kısma ………………………. suda çözünen kısma ………………….. denir.
 6. Sert sularda ……… ve ………. iyonları bulunur.
 7. Sabunlar sert sularda çökelti ………………………., deterjanlar sert sularda çökelti ………………………….lar.
 8. Deterjanlar suda hidroliz …………………………… .
 9. Çamaşır suyunun formülü …………………….dir.
 10. Yapısı Ca(OCl)2 = CaO + H2O + Cl2(g) olan temizlik maddesi  …………………………….dır.

Cevaplar:

 1. sodyum / potasyum
 2. sabun
 3. bazik
 4. potasyum (K)
 5. hidrofob, hidrofil
 6. Mg+2 ve Ca+2
 7. oluştururken, oluşturmazlar.
 8. olmazlar.
 9. NaClO
 10. kireç kaymağı

B) Aşağıdaki cümlelerin karşısındaki kutucuklara cümlede verilen bilginin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz.      

 1. Yağlar, NaOH ve KOH çözeltileri ile birlikte hidroliz olurlar. ………
 2. Sabun çözeltileri nötr özellik gösterir. ………
 3. Potasyum içeren sabunlar daha yumuşaktır. ………
 4. Sabunlarda suda çözünmeyen kısım hidrofob olarak bilinir. ………
 5. Sulara sertlik veren iyonlar K+1 ve Na+1 iyonlarıdır. ………
 6. Deterjanların soğuk suda temizleme özelliği sabunlarınkinden daha iyidir. ………
 7. Deterjanların kolay bozunur. ………
 8. Çamaşır suyu, çamaşırlarda temizlik ve hijyen için kullanılır. ………
 9. Deterjanların sabunlara göre en önemli avantajı sert sulardaki, metal iyonları ile çökelek oluşturmamalarıdır. ………
 10. Kirler genellikle yağ ve benzeri polar organik maddelerdir. ………

Cevaplar:

 1. D
 2. Y
 3. D
 4. D
 5. Y
 6. D
 7. Y
 8. D
 9. D
 10. Y
Temizlik Maddelerine Geri Dön