Heterojen tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin temas yüzeyleri arttırıldıkça tepkime daha hızlı gerçekleşir.

Temas yüzeyinin artması tepkimenin hız sabiti k’nın değerini arttırır.

Soru: Aşağıdaki kapların hangisinde 2.0 g of magnezyum karbonat ve 25 cm3 1 M hidroklorik asidin tepkimesi en hızlı şekilde gerçekleşir?

Çözüm: Sıcaklığı yüksek olan tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. Aynı zamanda temas yüzeyi fazla olan katı maddelerin tepkimeleri diğerlerine göre daha hızlıdır. Katı maddeler küçük parçalara bölündüğünde diğer giren madde ile daha fazla temas edecek yüzeye sahip olur.

O nedenle D kabındaki tepkime en hızlı şekilde gerçekleşir.

Kimyasal Tepkimelerde Hız
Mekanizmalı Tepkimelerde Hız
Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler
Derişimin Hıza Etkisi
Sıcaklığın Hıza Etkisi
Katalizörün Hıza Etkisi