Denge halindeki bir sistemin sıcaklığı artırıldığında/azaltıldığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket eder.

  • Endotermik tepkimelerde sıcaklık artırılırsa denge ürünler tarafına kayar, K denge sabiti büyür.
  • Ekzotermik tepkimelerde sıcaklık artırılırsa, denge girenler tarafına kayar, K denge sabiti küçülür.

Örnek Soru:

N2(g)  + 3H2(g)   ↔    2NH3 (g)              ΔH = -22 kcal

Kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen denge tepkimesiyle ilgili olarak;

I.   Ortama H2 eklemek

II.  Sıcaklığı artırmak

III. Sıcaklığı azaltmak

işlemlerinden hangileri denge sabiti K’nin değerini düşürür?

Cevap:

Yalnız II

Derişimin Dengeye Etkisi
Basınç/Hacim Değişiminin Dengeye Etkisi