Sulu çözeltilerde [H+] ve [OH] değerleri çok küçük olduğu için, Danimarkalı Soren Sorensen pH kavramını öne sürmüştür.

 • pH: Hidrojen iyonu (H+) potansiyeli demektir ve [H+] değerinin –log’u alınarak bulunur.

pH = -log[H+]

 • pOH: Hidroksil iyonu (OH) potansiyeli demektir ve [OH] değerinin –log’u alınarak bulunur.

pOH = -log[OH]

25°C’de

[H+].[OH]= 1.10-14

pH + pOH = 14

[H+] = 10-3 M olan bir çözeltinin 25°C’de,

 • pH = ?
 • [OH] = ?
 • pOH = ?
 • Ortam için ne söylenebilir?
[H+] = 10-3 M olan bir çözeltinin 25°C’de,

 • pH = -log[H+]

pH = -log(10-3) = 3

 • [OH] = ?

[H+].[OH] = 1.10-14

(10-3).[OH] = 1.10-14

[OH] = 10-11 M 

 • pOH = ?

pOH = -log[OH]

pOH = -log(10-11) = 11

VEYA

pH + pOH = 14

3 + pOH = 14 ==> pOH = 11

 • Ortam için ne söylenebilir?

pH = 3 yani < 7 olduğuna göre ortam asidiktir.

25°C’de 1 litresinde 36,5 gram HCl çözünmüş olan bir çözelti için,

 • [H+] = ?
 • [OH] = ?
 • pH = ?
 • pOH = ?
 • HCl ne özellik gösterir? (H:1, Cl: 35,5)

[H+], [OH], pH ve pOH ÇİZELGELERİ