ALKAN (–)

Düz Zincirli/Dallanmış           CnH2n+2         (n≥1)        R – H veya R – R

Halkalı (Sikloalkan)                 CnH2n           (n≥3)

ALKEN (=)

Düz Zincirli/Dallanmış            CnH2n           (n≥2)

Halkalı (Sikloalken)                 CnH2n-2         (n≥3)

Dien (2 tane =)                         CnH2n-2

ALKİN (≡)

Düz Zincirli/Dallanmış            CnH2n-2          (n≥2)         – C ≡ C –

AROMATİK BİLEŞİKLER (Arenler)

Bazı Aromatik Bileşikler