Bu sayfada sene başlarında veya sonlarında okul idaresine teslim edilmesi gereken evrakları bulabilirsiniz. Bu da burada olmalı dediğiniz evraklar var ise onları da bana iletebilir ve burada yayınlatabilirsiniz.

Sene başında öğretmenlerden istenen olmazsa olmaz evraklarımız:

  • Sene Başı Kimya Zümre Tutanağı
  • Kimya Bölümü Yıllık Planlar

Sene sonunda istenen en önemli evraklarımız: