KİMYASAL TÜRLER

Atom:         Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır.

    ⇒ Kararlı atomlar (Soygazlar)

⇒ Kararsız atomlar

Molekül:     Birden fazla kararsız atomun kararlı hale geçmek için elektron paylaşımı ile bir araya gelerek oluşturdukları kimyasal türlerdir.

N2                                  O2                                              CO2

İyon:          Elektron almış ya da vermiş taneciklerdir.

O2-,    Cl,    Ca2+,  NH4+, gibi