KİMYA BİLİMİ

İnsanların İlk Zamanlarda Madde İle Etkileşimleri

İnsanlar madde hakkındaki ilk bilgileri ihtiyaçlarından yola çıkarak deneme-yanılma yoluyla öğrenmişlerdir. İlk bulgularına örnekler:

 • Sert taşlardan av malzemeleri
 • Hayvan derilerinden çadır, giyecek, ayakkabı
 • Ateş (yemek pişirmek, korunmak

İlk çağlarda kullanılan diğer maddeler:

SİMYA

Simyanın temel hedefleri:

 • Değersiz metalleri altına dönüştürmek (Felsefe taşı arayışı)
 • Ölümsüzlük iksirini bulmak
 • Bütün hastalıkları iyileştirmek

Simya çalışmalarının özellikleri:

 • Deneme-yanılma yoluyla çalışmalar yapılır.
 • Teorik temelleri yoktur.
 • Gözlem ve deneylerle sistematik bir şekilde test edilmez.
 • Bulguları rastlantısaldır.

è Bu nedenlerden dolayı, SİMYA BİR BİLİM DEĞİLDİR!!!

Ünlü Simyacılar

 • İbni Sina
 • Cabir bin Hayyan
 • El-Razi
 • İbni Rüşd

Simyacıların Buluşları ve Kimyaya Katkıları

 • Metalurji
 • İlaç
 • Barut
 • Boya
 • Seramik
 • Cam
 • vs