Bir reaksiyona girerek tepkime sonunda değişmeden elde edilen ve oluşan maddelerin türünü değiştirmeden tepkimeyi hızlandıran maddelere katalizör denir.

 • Katalizör, tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürerek, aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayısını arttırır ve böylece tepkimeyi hızlandırır.

 • Katalizör, tepkimenin hız sabiti k’nın değerini arttırır.
 • Katalizör, Eai ve Eag değerlerini eşit miktarda düşürür.

Bu yüzden, tepkimenin ısısını (ΔH = Eai -Eag) değiştirmez.

 • Katalizör, girenlerin ve ürünlerin enerjisini ve türünü değiştirmez.
 • Katalizör, oluşan toplam madde miktarını değiştirmez. Sadece birim zamanda oluşan madde miktarını arttırır.
 • Katalizör, bir tepkimeyi başlatamaz veya durduramaz. Sadece başlatılmış bir tepkimenin hızlanmasını sağlar.
 • Tepkime hızını düşüren katalizörlere negatif katalizör ya da inhibitör denir.
 • Katalizör, bir tepkimenin mekanizmasını (adım sayısını) değiştirebilir.

 • Katalizör, mekanizmalı tepkimelerde en yavaş adımın aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırır.

 • Her kimyasal tepkimenin kendine özgü bir katalizörü vardır.
 • Tepkimedeki tüm maddelerle aynı fiziksel halde olan katalizörlere homojen katalizör, farklı fiziksel halde olan katalizörlere heterojen katalizör denir.

 

Verilen grafiği kullanarak katalizörün aşağıdakilere nasıl etki ettiğini belirtiniz. 

 • Aktifleşme enerjisinin değerini ………………….
 • İleri ve geri aktifleşme enerjisini ………………………….
 • Hız sabiti k’nın değerini ……………………..
 • Ea’yı aşan tanecik sayısını …………………………..
 • Tepkime ısısını ………………..
 • Tepkime hızını …………..
 • Oluşan ürün miktarını ………………….
 • İleri ve geri tepkime hızını …………………………
 • Tepkimenin yönünü ………………………….

Verilen grafikle ilgili olarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 1. Adımın Tepkime denklemi: …………………………………….
 2. Adımın Tepkime denklemi: …………………………………….
 3. Adımın Tepkime denklemi: …………………………………….

Net tepkime: …………………………………….

Ara Ürünler: ……………………………

Katalizör: ………………

Kimyasal Tepkimelerde Hız
Mekanizmalı Tepkimelerde Hız
Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler
Derişimin Hıza Etkisi
Sıcaklığın Hıza Etkisi
Temas Yüzeyinin Hıza Etkisi