GAZ KANUNLARI ÖZET

(k: sabit sayı)

GENEL (BİRLEŞMİŞ) GAZ DENKLEMİ

Şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta 1 mol SO2 gazı bulunmaktadır. M musluğu açılarak kaba bir miktar He gazı ekleniyor ve sıcaklık T K’den 2T K’e çıkarılıyor. Balon hacminin 2 V olması için eklenen He gazı kaç gram olmalıdır? (He: 4)

Hacmi 3 V olan kapta 13,2 g XO2 gazı, hacmi 2 V olan kapta 16 g SO3 gazı eşit sıcaklıkta aynı basıncı yapmaktadır. Buna göre XO2 bileşiğindeki X’in atom kütlesi kaçtır? (O: 16, S: 32)

İDEAL GAZ DENKLEMİ

Kapalı bir kapta sıcaklığı 0°C, basıncı 0,4 atm olan 0,8 g He gazının hacmi kaç litredir? (He:4 g/mol)

T = 0 + 273 = 273 K

P = 0,4 atm

n = 0,8/4 = 0,2 mol

V = ? L

P . V = n . R . T

0,4 . V = 0,2 . (22,4/273) . 273

V = 11,2 L

28 gram X2 gazının 0°C’taki P–V grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre X’in atom kütlesi kaçtır?

Grafiğe göre 28 gram X2 gazı için,

V = 22,4 L iken P = 1 atm

T = 0 + 273 = 273 K

n = ?

P . V = n . R . T

1 . 22,4 = n. (22,4/273) . 273

n = 1 mol

1 mol X2 gazı 28 gram ise X: 14 olur

Yani X’in atom kütlesi 14 g/mol’dür.

Gazlarda Yoğunluk

d = m/V      ve      n = m/MA olduğuna göre 

P. V= n . R . T         eşitliğinden

P. MA = d . R . T         

eşitliği elde edilir.

Gaz yoğunluğu;               P, m ve MA ile doğru,

T ve V ile ters orantılıdır.

Bir gazın yoğunluğu 27°C ve 0,82 atm de 2,00 g/L dir. Buna göre bu gazın molekül ağırlığı kaç g/mol’dür?

T = 27 + 273 = 300 K

P = 0,82 atm

d = 2 g/L

MA = ? g/mol

P. MA = d . R . T

0,82. MA = 2 . 0,082 . 300

MA = 60 g/mol