a) Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvvetlerini sıralayınız. (9F, 17Cl, 35Br, 53I)

b) Bu asitlerin konjuge bazlarının bazlık kuvvetlerini sıralayınız.

a) Asitlerin Ka sıralaması: HI > HBr > HCl > HF

b) Bazların Kb sıralaması: F > Cl > Br > I

Aşağıda verilen oksoasitlerin asitlik kuvvetlerini ve bu asitlerin eşlenik bazlarının bazlık kuvvetlerini sıralayınız.

  1. HClO, HClO2, HClO3, HClO4
  2. HClO, HBrO, HIO (17Cl, 35Br, 53I)
  3. H3PO3, H2SO3, HClO3 (15P, 16S, 17Cl)

Aşağıda verilen oksoasitlerin asitlik kuvvetlerini ve bu asitlerin eşlenik bazlarının bazlık kuvvetlerini sıralayınız.

  1. HClO, HClO2, HClO3, HClO4                 ⇒     (HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4)
  2. HClO, HBrO, HIO (17Cl, 35Br, 53I)        ⇒     (HClO < HBrO < HIO)
  3. H3PO3, H2SO3, HClO3 (15P, 16S, 17Cl)  ⇒     (H3PO3 < H2SO3 < HClO3)