11.  Sınıf Gazlar ünitesi daha önce 9.sınıfta temel düzeyde verilen Gazlar ünitesinin geliştirilmiş (ileri düzey) halidir.

Bu ünitedeki anahtar kelimeler:

Basınç, hacim, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar, ideal gaz, gerçek gaz, difüzyon, efüzyon, faz diyagramı, kritik sıcaklık, kritik basınç, kısmi basınç, doygun buhar basıncı

Öğrencilerin bu ünite bittiğinde edinmesi beklenen kazanımlar da şu şekildedir.

Gazların Özellikleri

Gazların betimlenmesinde kullanılan birimleri açıklar.

Basınç (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3); bunların ondalık ast ve üst katları yanında ölçme birimleri kısaca açıklanır. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.

Gaz Kanunları

Gaz yasalarını (kanunlarını) açıklar.

a. Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Boyle, Charles, Gay Lussac ve Avogadro) üzerinde durulur.

b. Öğrencilerin hazır veriler kullanılarak gaz yasaları ile ilgili grafikler çizmeleri ve yorumlamaları sağlanır.

İdeal Gaz Yasası

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.

a. Boyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak ideal gaz denklemi türetilir.

b. İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır.

c. Normal şartlarda gaz hacimleri kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir.

Gazlarda Kinetik Teori

Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.

a. Kinetik teorinin temel varsayımları üzerinde durulur.

b. Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası türetilir.

c. Difüzyon deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır. Deney yapılırken güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılır.

Gaz Karışımları

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.

Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek su üzerinde toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır.

Gerçek Gazlar

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.

a. Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir.

b. Karbon dioksitin ve suyun faz diyagramı açıklanarak buhar ve gaz kavramları arasındaki fark vurgulanır.

c. Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez.

ç. Günlük hayatta yaygın kullanılan ve gerçek gazların hâl değişimlerinin uygulamaları olan soğutma sistemleri (Joule-Thomson olayı) örnekleriyle açıklanır.