Boyle – Mariotte Kanunu (P – V ilişkisi)

– n ve T sabit

– V artarsa ⇒ P azalır      (P ve V ters orantılıdır)

Kapalı bir kapta bir miktar gaz molekülü P atm basınç yapmaktadır. Sabit sıcaklıkta gaz tanecikleri arasındaki uzaklık 2 katına çıkıncaya kadar hacim artırılıyor.

Buna göre son basıncın ilk basınca oranı Pson/Pilk nedir?

n ve T sabit ilk basınç P olsun. Uzaklık x → 2x olursa V → 8V olur.

Sabit sıcaklıkta bir miktar gazın hacmi 5 L, basıncı 3 atm’dir.

Piston yukarı doğru çekilip hacim 10 L yapıldığında basınç ne olur?

P1 . V1= P2 . V2

3 . 5 = 10 . X

X = 1,5 atm’dir.

Sabit sıcaklıktaki bir gazın 0,7 atm’deki hacmi 300 cm3 olarak ölçülüyor.

Bu gazın aynı sıcaklık ve 1 atm’deki hacmi kaç cm3 olur?

210

  • Sıcaklık ve mol sayısı değiştirilse aşağıdaki gibi grafikler elde edilir.

Charles Kanunu (V – T ilişkisi)

– n ve P sabit

– T artarsa ⇒ V artar               (T ile V doğru orantılı)

Aşağıda verilen grafiklere göre n1, n2, n3 ve P1, P2, P3 arasındaki ilişkiyi yazınız.

n1 > n2 > n3

P1 > P2 > P3

Pistonlu bir kapta 350 mL azot gazı 27°C’den 600 K’ye kadar sabit basınçta ısıtılıyor.

Buna göre kabın son hacmi ne olur?

47°C He gazı 4 L’dir.

Sabit basınçta, sıcaklık 7°C’ye düşürüldüğünde gazın hacmi kaç L olur?

3,5

Gay-Lussac Kanunu (P – T ilişkisi)

– n ve V sabit

– T artarsa ⇒ P artar               (P ve T doğru orantılı)

Hacmi sabit bir kapta 127°C ve 5 atm’deki bir gazın sıcaklığı 327°C‘ye çıkarılırsa son basınç ne olur?

Avogadro Kanunu (V – n ilişkisi)

– P ve T sabit

– n artarsa ⇒ V artar           (n ve V doğru orantılı)

Benzer şekilde;

  • V ve T sabit iken, n artarsa ⇒ P artar (p ve n doğru orantılı)

Şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta 2,8 gram N2(g) bulunmaktadır.

Sabit sıcaklıkta 16 gram SO3(g) eklendiğinde son hacim 60 cm3 oluyor.

Buna göre, kabın ilk hacmi kaç cm3’tür?

(N: 14, O: 16, S: 32)