Çalışma Soruları

Su Ve Hayat Calışma Soruları

İyonik Bileşiklerde Adlandırma

Kovalent Bağlı Bileşik Formülleri

Asit ve Bazlar Test

Yapı ve Geometrik İzomerisi

Organik Bileşiklerde İzomerlik

Adlandırma_alıştırmalar

Bileşiklerin adlandırılması

Boş Periyodik Tablo

Çözünme Çökelme Tepkimeleri

Çözünürlük ve Kütlece Yüzde Derişim Hesaplamaları

Çözünürlük ile ilgili Problemler

Tepkime Denklemi Denkleştirme

Çözünme Olayı ve Çözünen Maddeler Arası Etkileşimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 2

Hidrokarbonlarda Adlandırma

Kimyasal Tepkimelerde Denge Problemleri

Dengeye Etki Eden Faktörler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Ödev Kağıdı

Tepkimelerde İş, Entalpi, Entropi ve İstemlilik

Sistemlerde Enerji ve Entropi

Kimyanın Temel Kanunları Ödev

Tepkime Denkleştirme Ödev

Tepkime Denkleştirme Ödev 2

Kimyasal Tepkimelerde Denge

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri

Karışımların Sınıflandırılması

Karışımlarda Sınıflandırma ve Ayırma Yöntemleri

Karışımların Sınıflandırılması ve Çözünürlük

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI 40 TEST(CEVAP ANAHTARLI)

KIMYASAL_TEPKIMELER_HESAPLAMALAR_TESTI

KIMYASAL_TEPKIMELER_HESAPLAMALAR_TESTI2

KimyasalTurlerEtkilesimler_CalismaKagidi

KURAL DIŞI ADLANDIRMALAR

MOL KAVRAMI ÇALIŞMA SORUSU

Molaritede_Degisim_Iyon_Derisimleri

notrlesme_tepk_odev

ORGANİK ADLANDIRMA 3

ORGANIK_CIKMIS_SORULAR

PERİYODİK SİSTEM ÖZDEBİR SORU

PeriyodikCetvel_CalismaKagidi

pH_pOH_cizelge_bos_taslak

redox_tep_odev

TG KİMYANIN TEMEL KANUNLARI 33 TEST (CEVAP ANAHTARLI)

WS_BIL_ADLNDRMA

WS_Bilesikler

WS_DENGE_HESAPLAMALARI

WS_IYONIK_BIL_SUDA_COZUNMESI

WS_KATALIZOR_SICAKLIK_ETKISI

WS_ORG_BIL_FORMUL_BULMA

WS_TEMEL_KANUNLAR_NI