Bohr Atom Modeli

Yörüngeli model olarak da bilinen Bohr atom modeline göre

  • Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Bu yörüngelere enerji düzeyi (seviyesi), katman veya kabuk denir (Görsel 1.1.3).

  • Enerji düzeyi bir tam sayı ile belirtilir. Çekirdeğe en yakın enerji düzeyi 1 olmak üzere sayı (n = 1, 2, 3, 4…) veya harflerle (n=K, L, M, N, …) ifade edilir. Çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en uzaktaki kabuk maksimum enerjiye sahiptir.
  • Temel hâlde atom kararlıdır ve ışın yaymaz (Görsel 1.1.4.a).

  • Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir (Görsel 1.1.4.b).

Atom uyarılmış hâlde kararsızdır. Kararlı olmak için düşük enerjili temel hâle geçer. Temel hâle geçerken aldığı enerjiyi ışıma olarak geri verir.

  • Yayılan ışığın enerjisi, iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşittir. Işığın enerjisi, ΔΕ=Eyüksek–Edüşük formülüyle hesaplanır.
  • Bohr, atomun yapısının anlaşılmasına büyük katkılar sağlamış ve elektron enerjilerinin kuantlaşmış olduğunu göstermiştir.

Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri

Bohr’un bu görüşü tartışmasız kabul görmüştür ancak açıklamada yetersiz kaldığı konular olmuştur.

  • Tek elektronlu sistemlerle çalışmış, fakat yaptığı çalışmalar çok elektronlu sistemleri açıklamada yetersiz kalmıştır.
  • Ayrıca Bohr atom modelindeki dairesel yörünge kavramı kuantum mekaniğine uymamaktadır.

Madde tarafından yayılan ve soğrulan elektromanyetik ışınların frekanslarına ve dalga boylarına göre düzenlenmesinden oluşan ışın dizisi analizine spektrum denir. (Görsel 1.1.5.a, b).

Atomlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar her bir atomun emisyon spektrumunun birbirinden farklı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle spektrumlar maddenin kendisine özgüdür.