SCHRÖDİNGER: “Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, ℓ, m olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.”

Orbital: Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılıklarının yüksek olduğu enerji bölgelerine orbital denir.

ATOMUN KUANTUM SAYILARI:

  1. Baş kuantum sayısı (n): Belirli bir orbitaldeki elektronun çekirdeğe olan uzaklığını (yörünge numarasını) belirtir. Tam sayılarla ifade edilir.

n = 1, 2, 3, 4, …

Örnek:

n = 1 => 1. yörünge (enerji seviyesi)

n = 2 => 2. Yörünge

  1. Açısal momentum (yan) kuantum sayısı (ℓ): Orbitallerin şekillerini açıklar.

ℓ’nin alabileceği değerler 0 ile (n – 1) arasındadır.

Örnek:

n = 1      için     ℓ = 0 (s orbitali)

n = 2      için     ℓ = 0 ve 1 (s ve p orbitalleri)

n = 3      için     ℓ = 0, 1 ve 2 (s, p ve d orbitalleri)

n = 4      için     ℓ = 0, 1, 2 ve 3 (s, p, d ve f orbitalleri)

3. Manyetik kuantum sayısı (m): Orbitalin uzaydaki yönelimini gösterir.

m= -ℓ’den +ℓ’ye kadar olan sayılarla ifade edilir.

Orbitalin toplam yönelim sayısı (orbital içindeki alt orbital sayısı): m= 2ℓ+1

ℓ = 0 (s)   =>      m= 0          => 1 orbital yönelimi (2.0 + 1 = 1)

ℓ = 1 (p)  =>      m= -1, 0, +1       => 3 orbital yönelimi (2.1+1 = 3)

ℓ = 2 (d)  =>      m= -2, -1, 0, +1, +2        => 5 orbital yönelimi (2.2 + 1 = 5)

ℓ = 3 (f)   =>      m= -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3      => 7 orbital yönelimi (2.3 + 1 = 7)

4. Spin kuantum sayısı (ms): Elektronun dönüş yönünü belirler.

Ya +1/2 ya da -1/2’dir.